Po dvouleté „covidové“ přestávce v Havířově ZŠ Mládežnická v úterý 10. 5. 2022 proběhl 17. ročník soutěže Jazyky hrou. Soutěžící, žáci osmých a devátých ročníků ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, měli za úkol prokázat své znalosti cizího jazyka a pohotovost při řešení deseti disciplín.

Soutěžící ve dvojicích řešili záludné úkoly na téma Příroda a ochrana životního prostředí ve třech jazykových sekcích – anglický, německý a ruský jazyk. Celkem se soutěže zúčastnilo 130 studentů (52 v jazyce anglickém, 48 v jazyce ruském a 30 v jazyce neměckém).

Naši studenti byli skvěle připraveni, a proto mohli navázat na úspěchy z přechozích ročníků.

 

Německý jazyk1. místo (Anna Václavíková a Daniela Olšáková, 2. A)

 

Anglický jazyk2. místo (Jakub Maleček a Lukáš Peterka, 2. B)

 

Ruský jazyk1. místo (Margarita Slánská a Klára Kotásková, 2. B)

                          2. místo (Zuzana Jurenková a Richard Lipina, 2. B)
 

Studentům blahopřejeme a vyučujícím děkujeme za přípravu studentů.

Za komise jazyků Aj, Nj, Rj

PaedDr. Alena Vrublová

Jazyky hrou
Jazyky hrou
Jazyky hrou
Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK