Dne 9. května 2022 proběhlo v areálu VŠB – TU v Ostravě – Porubě krajské kolo SOČ. Krajské kolo proběhlo formou obhajob a prezentací studentských prací, které postoupily z jednotlivých okresů Moravskoslezského kraje.

Naše škola byla v krajském kole zastoupena pracemi Martina Chrostka (4. B) a Lukáše Linharta (4. A) v oboru fyziky, Venduly Veselkové (5. C) v oboru chemie a Jany Kubové (5. C) v oboru pedagogiky, psychologie a sociologie.

Jana Kubová získala se svou prací na téma Paměť – vliv dominance hemisfér na různé metody ukládání informací do paměti 1. místo a postoupila do celostátního kola soutěže. Lukáš Linhart s prací na téma Směrová závislost hmotnostního složení kosmického záření o nejvyšších energiích obsadil 2. místo a jeho práce by ještě také mohla v licitaci postoupit celostátního kola.

Děkujeme všem našim studentům za výbornou reprezentaci, Janě Kubové blahopřejeme k postupu a Lukáši Linhartovi držíme palce v licitaci. Celostátní přehlídka prací SOČ proběhne 10. – 12. června 2022 na Gymnáziu J. Ortena v Kutné Hoře.    

Mgr. Martin Žamboch

školní garant SOČ

Účastníci krajského kola SOČ
Krajské kolo Středoškolské odborné činnosti
Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK