Jednou z mála soutěžních aktivit skutečně velkého a zásadního formátu je pro studenty cizích jazyků bezpochyby již tradiční výzva ze strany Ostravské univerzity a jejích lingvistických kateder v podobě překladatelské soutěže pod názvem Den s překladem. Práce středoškolských studentů v rámci celé republiky jsou zhruba po tříměsíčním překladatelském úsilí zhodnoceny vysokoškolskými pedagogy a vyvrcholením veškerého snažení je slavnostní vyhlášení tří nejlepších překladů za každý jednotlivý cizí jazyk. V letošním školním roce se do soutěže zapojili taktéž studenti španělštiny a náš čtyřlístek je tedy nakonec úplný. I když se nám tentokrát nepodařilo v žádném cizím jazyce získat některou z oceněných příček, jako tomu bylo v letech minulých, studenti nabyli cenných zkušeností a posunuli se ve studiu tohoto oboru opět o veliký kus vpřed. Všem zúčastněným děkujeme za nemalé množství energie a elánu, které do svých prací vložili!

Zde jsou nyní jejich vlastní postřehy.

 

Angličtina: Alena Volná, 3. B

 

O soutěži Den s překladem jsem na podzim roku 2021 slyšela poprvé. Znělo to velmi zajímavě, a proto jsem se rozhodla, že se zapojím. Měli jsme na výběr ze dvou textů – literárního a neliterárního. Já jsem zvolila text literární. Překlad nebyl vůbec jednoduchý. Občas bylo složité nahradit anglická slovní spojení vhodnými českými ekvivalenty. Uvědomila jsem si, jak je náročná práce překladatelů. Text jsem musela několikrát upravovat, aby dával smysl. Ale rozhodně to stálo za to!  Soutěž pro mě byla novým zážitkem a zároveň jsem rozšířila svou slovní zásobu. Cenná pro mě byla i zpětná vazba, kterou za své dílo dostali všichni účastníci písemně.

Příště do toho jdu znovu a doporučuji to i všem ostatním.

 

 

Němčina: Kristýna Baierová, 5. A

Jazykové soutěže člověku předají obrovské množství zkušeností. Z tohoto důvodu se snažím mnohých z nich účastnit. Tento rok to byla opět soutěž překladatelská a posléze konverzační. Obě tyto soutěže vyžadují určitou přípravu a píli. Právě během této přípravné fáze nabyde člověk velmi užitečných znalostí, které jsou vždy následně při soutěži samotné k nezaplacení.

Co se překladatelské soutěže týče, letošní ročník byl obohacen o literární text, který byl zadán ve formě poezie. Neváhala jsem ani chvíli a plná očekávání jsem tuto obtížnou výzvu přijala. Osobně bych řekla, že překlad poezie je mnohonásobně těžší než překlad obyčejné prózy. Člověk musí být totiž mnohem kreativnější, jelikož poezii doslova překládat nelze. Musíte najít vhodné české ekvivalenty, kolikrát i různě opisně, nebo ve formě úplně jiných slov než v originále, aby se daná báseň dala nazývat básní. Po neustálých úpravách jsem se nakonec dopracovala ke konečnému výsledku, na který jsem hrdá. Ačkoliv se můj překlad neumístil na předních příčkách, závěrečné hodnocení mluvilo jasně: „Obecně autorka prokázala pokročilou znalost německého jazyka a interpretace poezie. Bylo prokázané překladatelské a literární nadání, které nabízí potenciál pro další rozvoj.“ Opět jsem se tedy jen utvrdila, že překladatelství je činnost, které bych se určitě chtěla v budoucnu profesně věnovat.

Závěrem bych chtěla jen podotknout, že jestli někoho z Vás baví jazyky, určitě neváhejte a účastněte se soutěží. Získáte úplně jinou perspektivu a třeba přijdete na to, že v budoucnu by pro vás jazyky mohly hrát důležitou roli.

 

Němčina: Jan Tomšej, 5. A

V letošním školním roce jsem se zúčastnil překladatelské soutěže, což jsem učinil již podruhé. Této soutěže se účastním, abych si rozšířil své jazykové znalosti a dovednosti. Myslím si, že překládání je jednou z nejlepších cest ke zlepšení.

Než jsem se do této soutěže zapojil, domníval jsem se, že německý text jednoduše zadám do Překladače Google a celý problém tím vyřeším. Překladatelská soutěž mě vyvedla z omylu. Ve skutečnosti musíme brát v úvahu mnoho faktorů, například rozdílnou strukturu českých a německých vět. Pokud bych německé běžně se používající věty doslova převedl do češtiny, pak by mnohé z nich zněly značně netradičně nebo dokonce archaicky. Český a německý text vypadá na první pohled jinak i z hlediska slohového.

Z těchto důvodů si velmi cením práce překladatelů. Překládání je velice časově náročné. Ačkoli jsem se v letošním ročníku neumístil na prvních příčkách, byl pro mě překlad jako takový velkou výzvou. I když jsem orientovaný spíše technickým směrem, věřím, že se budu překládání věnovat i nadále.

 

Ruština: Hanka Kubínková, 5. B

 

V překladatelské soutěži jsem se věnovala uměleckému i odbornému textu. Oba byly na překlad velmi náročné. Umělecký text mne zaujal více, obsahoval zajímavější slovní zásobu, přímou řeč a hovorové výrazy a slovní spojení. Nebylo jednoduché jej přeložit a najít vhodné ekvivalenty v českém jazyce.

Ale nakonec jsem to zvládla a jsem ráda, že jsem se této soutěže zúčastnila. Překlady mi zabraly spoustu času, ale „objevila“ jsem zase něco nového.

 

Španělština: Jana Kubová, 5. C

Překlad se na první pohled může tvářit jako prosté přetvoření cizích slov a vět do mateřštiny. Překladatelská soutěž mi ale ukázala, že tato představa je naprosto mylná. Mluvíme totiž o smyslu a poselství, o empatii, prolínání vzorců chování různých kultur a interpretaci cizích myšlenek bez našeho subjektivního zkreslení. Překlad vytváří jedinečný prostor pro vnímání prostého textu z několika stran: sémantické, gramatické, syntaktické… Najednou prozřeme a chápeme smysl každého anakolutu, valence, zeugmatu, či dokonce adordinace. Právě tyto „zbytečné poučky” hrají v tvorbě překladu klíčovou roli. Podtrženo, sečteno – překlad je jedinečné, komplexní a krásné umění.

 

Za PK AJ, NJ, RJ, ŠJ Mgr. Iva Jurenková, Mgr. Eva Linhart, PaedDr. Alena Vrublová a Mgr. Pavla Mazochová

Soutěž Den s překladem
Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK