I v letošním roce jsme se zúčastnili soutěže Bohatství země pořádané Masarykovou univerzitou, kde letošním tématem bylo zpracování mědi a stříbra. Náš tým, který tvořili studenti třídy 4.A ve složení Adam Lorenc, Martin Habrnal, Jiří Štrunc, Vojtěch Dvořák a Soňa Murasová, navázal na úspěchy jejich spolužáků z předchozích let a obsadil v celkovém hodnocení 3. místo. Samozřejmě potěšilo nejenom samotné umístění, ale i certifikát o přijetí na Přírodovědeckou fakultu MUNI a Ekonomicko-správní fakultu MUNI bez nutnosti absolvovat přijímacího řízení.

Děkujeme za úspěšnou reprezentaci naší školy a přejeme mnoho úspěchů i v dalších soutěžích.

 Za předmětovou komisi zeměpisu Mgr. Pavel Kváš

Družstvo z Bohatství země
Zleva Martin, Soňa, Vojtěch, Jirka a Adam krátce před obhajobou práce.
Bohatství země
Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK