Dne 7. dubna 2022 proběhlo na Střední průmyslové škole (POJ F-M) v Místku okresní kolo SOČ, kterého se zúčastnilo 24 studentů středních škol se 21 přihlášenými odbornými pracemi ve 13 oborech. Odborné práce hodnotila čtyřčlenná porota bodovým systémem tak, že čtvrtiny hodnocení představovaly – formální stránka práce, využití práce, samotný přednes a obhajoba a nakonec anotace práce.

Z naší školy byly do okresního kola přihlášeny čtyři práce:

  1. Jana Kubová, 5. C

     Paměť. Vliv dominance hemisfér na různé metody ukládání informací do paměti

     Obor 14 – Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času

 

  1. Lukáš Linhart, 4. A

     Směrová závislost hmotnostních složení kosmického záření o nejvyšších energiích

     Obor 2 – Fyzika

 

  1. Martin Chrostek, 4. B

     Výpočet obecného vzorce pro zpomalování pulsarů vlivem emitace radiových vln

     Obor 2 – Fyzika

 

  1. Vendula Veselková, 5. C

     Nové způsoby vzorkování pro instrumentální chemickou analýzu objektů hmotného

     kulturního dědictví 

     Obor 3 – Chemie

 

Všechny práce našich studentů byly odbornou porotou doporučeny k postupu do krajského kola soutěže, které proběhne 9. května 2022 na VŠB – TU v Ostravě. Děkujeme našim studentům za výbornou reprezentaci a blahopřejeme jim k postupu.

 

Mgr. Martin Žamboch

školní garant SOČ

Soutěžící při prezentaci
Okresní kolo Středoškolské odborné činnosti
Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK