Na počátku března roku 2022 změřily vítězky školního kola kategorie II. B a III. A svůj jazykový potenciál se studenty středních škol na úrovni frýdecko-místeckého okresu. Soutěžilo se už tradičně v úlohách poslechových a v ústních dovednostech jako jsou konverzační témata, popis obrázku a následný dialog k zobrazené situaci a hraní rolí.

V letošní velmi silné konkurenci obsadily naše studentky následující pozice:

Kristýna Baierová (5. A) v kategorii  III. A – 2. místo (náhradník do krajského kola)

Anna Václavíková (2. A) v kategorii   II. B – 1. místo a postup do krajského kola

Oběma studentkám děkujeme za příkladnou přípravu a reprezentaci školy, Aničce pak přejeme mnoho štěstí a úspěchů v krajském kole!

Níže přinášíme ještě kometář Kristýny Baierové včetně jejích zkušeností.

„Jazykové soutěže člověku předají obrovské množství zkušeností. Z tohoto důvodu se snažím mnohých z nich účastnit. Tento rok to byla opět soutěž překladatelská a posléze konverzační. Obě tyto soutěže vyžadují určitou přípravu a píli. Právě během této přípravné fáze nabyde člověk velmi užitečných znalostí, které jsou vždy následně při soutěži samotné k nezaplacení.

Konverzační soutěž na rozdíl od soutěže překladatelské bývá úplně z jiného soudku a člověk musí spoléhat na svou pohotovou reakci a schopnost použití jazyka v praxi. Tento rok jsem poprvé měla ten pocit, že se mi němčina stává přirozenější, minimálně co se týče psaní. Mluvení už bylo “horší”J, ale to chce úsilí. Ostatně jako všechno ostatní. V konečném součtu jsem v okresním kole skončila na krásném druhém místě, kdy mi na výherce scházely pouhé 3 body. Byl to o to krásnější pocit, když jsme se nakonec dozvěděli, že tento student je v kontaktu s jazykem již od svých pěti let. Myslela jsem tak, že bodový rozdíl bude veliký, ale opak byl pravdou. Já jsem vítězkou sama pro sebe, a to je na tom to nejdůležitější.

Závěrem bych chtěla jen podotknout, že jestli někoho z Vás baví jazyky, určitě neváhejte a účastněte se soutěží. Získáte úplně jinou perspektivu a třeba přijdete na to, že v budoucnu by pro vás jazyky mohly hrát důležitou roli.“

Za PK NJ zapsala

Mgr. Eva Linhart

Kristýna Baierová a Anna Václavíková
Okresní kolo soutěže Konverzace v německém jazyce
Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK