Filip Zikeš, 6.A opět zvítězil v krajském kole Fyzikální olympiády, tentokrát v kategorii A určené nejstarším studentům.

Fyzikální olympiáda je významná soutěž vyhlašovaná MŠMT pro žáky druhého stupně ZŠ a středoškolské studenty. Kategorie A je nejvyšší, nejnáročnější.

Filip léta dosahuje vynikajících výsledků na předních místech v soutěžích, podílí se na vysokoškolském výzkumu v projektu Otevřená věda. Jeho způsob uvažování a řešení úloh daleko přesahuje běžné středoškolské znalosti fyziky a matematiky.

Zkuste si vyřešit třeba tuto úlohu 😊:

Na vodní hladině leží čtvercová deska hmotnosti M = 4,0 kg. Když si doprostřed desky sedne vrána hmotnosti m, jsou 3/4 objemu desky pod vodou. Když vrána přejde do středu hrany desky, bude tato hrana právě v úrovni hladiny vody. Hustota vody ρv = 1 000 kg · m−3.
Určete hmotnost vrány m.
b) Určete velikost vztlakové síly, která nyní působí na desku s vránou.
c) Jaká část objemu desky bude pod vodou, když na desku přisedne další vrána stejné hmotnosti? Kolik takových vran deska unese, aniž by se některá z nich namočila, pokud budou vrány na desce stát tak, aby se deska nenakláněla?

Blahopřejeme Filipe a děkujeme za příkladnou reprezentaci školy 😊

Za PK fyziky

Mgr. Ing. Zuzana Lišková

Fyzikální olympiáda – první místo v kraji pro Filipa Zikeše
Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK