V pátek 15. 10. 2021 se naše třída 2.C vydala na Ondřejník, aby pomohla lesníkům při obnově lesa zničeného kůrovcem. 
Ráno jsme byli převezeni autobusem k přístřešku do sedla Kaňovice. Zde nás rozdělili do dvojic. Každá dvojice dostala krumpáč, rukavice a tašku se sazenicemi buků. Poté jsme se všichni přemístili ke svahu a ve vyznačených řadách začali v rozmezí cca 1 metru hloubit jámy a sázet.   
V terénu se nacházelo mnoho kamenů a kořenů, což komplikovalo kopání a kypření půdy pro stromky. Práce nám ovšem šla rychle a od ruky, takže jsme byli do 2 hodin hotovi. Následně nám lesníci nabídli povídání o všech nástrahách, před kterými musí rostlinky chránit.  Dostali jsme balíčky se svačinou a drobnými odměnami v podobě bloků apod. Jídlo jsme si mohli sníst v teple – u rozdělaného ohně. Proběhlo poděkování a šli jsme se ještě jako třída projít k bývalé chatě Solárka, odkud nás autobus dovezl zase ke škole.  

Tento výlet nám pomohl uvědomit si, jak je práce lesníků náročná a důležitá a jak jsou lesy pro nás pro všechny významné. 

Anastázie Hana McCormick, studentka 2. C

 

Dovětek:  

Teprve až pokácíte poslední strom, 

 až otrávíte poslední řeku, 

 až ulovíte poslední rybu, 

 teprve tehdy přijdete na to, 

 že peníze se nedají jíst. 

 (Indiáni kmene Cee) 

 

Děkuji studentům své třídy za to, že se s ohromnou energií a nasazením pustili v chladném podzimním dni do práce a přispěli tak vlastníma rukama k obnově lesních porostů. 

Radmila Vaňková, třídní učitelka 

 

Pohled z Ondřejníku
Sázení stromků na Ondřejníku
Sázení stromků na Ondřejníku
Sázeli jsme stromky na Ondřejníku
Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK