Všichni jsme si už asi zvykli na fakt, že letos školní soutěže probíhají v online prostoru. Touto premiérou si prošla i španělština. 11. února proběhlo školní kolo této konverzační soutěže, a to jak v kategorii SŠ I (do tří let studia jazyka), tak i v kategorii SŠ II (studium jazyka nad tři roky).

Úkolem soutěžících bylo prezentovat vylosované téma, okomentovat fotografii a samozřejmě reagovat na dotazy poroty. Do celkového hodnocení se tak promítl nejen rozsah slovní zásoby, výslovnost a gramatická správnost, ale také schopnost přiměřené verbální i nonverbální reakce a celková originalita přístupu.

Velmi nás potěšilo, že ani v této, kolikrát už apatické době studenti na přípravu nerezignovali a předvedli opravdu výborné výkony.

Jaké je tedy konečné pořadí?

Kategorie SŠ I

  1. Tereza Opělová 3.C
  2. Adriana Strnadlová 3.C
  3. Václav Farník 3.C

Kategorie SŠ II

  1. Matěj Minarčík 4.C
  2. Jana Kubová 4.C
  3. Natálie Červenková 6.A a Lucie Lautnerová 4.C

Do krajského kola mohou postoupit jen vítězové daných kategorií, nicméně je třeba říci, že ani soutěžící na 2. místech by se v konkurenci kraje rozhodně neztratili. Děkujeme tedy všem studentům za účast a postupujícím přejeme hodně štěstí v krajském kole.

 

Za PK španělštiny Pavla Mazochová

Školní kolo konverzační soutěže ve španělštině
Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK