V úterý 26. ledna 2021 proběhla klauzurní část školního kola Matematické olympiády v kategorii B (4. ročník) a C (3. ročník). Náročné úlohy řešilo online formou a s použitím webové kamery celkem deset soutěžících. Tři studenti z kategorie C jsou úspěšnými řešiteli a postupují do krajského kola. Jedná se o Martina Habrnála z 3.A, Karolínu Prokopovou z 3.B a Magdalénu Jursovou z 3.C (v uvedeném pořadí).

Všem zúčastněným děkujeme, postupujícím studentům blahopřejeme a přejeme mnoho zdaru v krajském kole, které se uskuteční koncem března.

Za PK matematiky Iva Tobiášová

Školní kolo Matematické olympiády kategorií B a C
Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK