V pátek 11.12. 2020 se naše škola v zastoupení třídy 4.C zúčastnila celorepublikové charitativní sbírky Srdíčkové dny.

Navzdory kovidové době a stavu, v jakém se momentálně Česká republika nachází, jsme se rozhodili, že rušit tuto tradici naše škola nebude. Výtěžek totiž putuje do rodin, které se samy starají o vážně nemocné děti a podporu štědrých lidí potřebují – teď víc než jindy.

Studenti 4.C se zachovali báječně – svým skvělým odvážným přístupem a ochotou pomoci prodali upomínkové předměty v hodnotě 6 109 Kč. Za zmínku stojí, že ze 180 škol ČR, se kterými paní ředitelka organizace Život dětem MgA. Maria Křepelková spolupracuje, se jich do zimní sbírky zapojilo jen 6!

Přikládám úryvek dopisu, který na školu MgA. Křepelková v prosinci poslala:

Vím, že v této době máte mnoho starostí, ať už osobních nebo těch distančně školních, dobře vím, jak je to složité, mnozí máte ještě i děti školou povinné, se kterými je třeba se doma učit, prostě hrozně divná doba nastala pro úplně všechny. A nikdo neví, kdy skončí nebo se aspoň trochu zklidní a zapadne do trochu přijatelných kolejí. Já pevně věřím, že pokud má být tahle zkouška k něčemu, tak je to zkouška naší solidarity, laskavosti, ohleduplnosti a v ne poslední řadě připomínka, že skutečně zdraví je nejdůležitější, zdraví a taky štěstí… Chraňme si ho a zkusme mít otevřené oči i srdce pro ty, kteří zdraví nemají a nikdy ho pořádně neměli, a přesto dokážou ve své skromnosti žít s úsměvem a velkou, opravdu obrovskou pokorou. Patří jim náš obdiv.

A právě těmto lidem my už přes dvacet let pomáháme a Vy s námi a já jsem Vám za to moc vděčná a vážím si, že jste stále s námi.

Moc Vás prosím, neopouštějte nás v této složité době a pomozte nám i nadále pomáhat.  I v této době musíme chystat Srdíčkové dny, tentokrát ty zimní, a já Vám píšu, protože jste se v minulých letech vždy sbírky v zimě zúčastnili. Moc si přeji, aby tomu bylo i nyní, i když možná v trochu jiné podobě.“

 

Studentům 4.C děkujeme za pomoc!

Andrea Pánková, koordinátor EVVO                                    

zivot-detem-certifikat
Zimní srdíčkové dny
Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK