Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné vyhlásila ke konci roku 2020 soutěž o nejlepší esej. Odborná porota posoudila celkem 101 prací českých a slovenských středoškoláků. Mezi pracemi, které porotu velmi zaujaly byla esej Šimona Hlisnikovského „Cestování v době pandemie Covid-19“, se kterou obsadil ve své kategorii velmi pěkné druhé místo.

Šimonovi gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v další tvůrčí činnosti.

Za PK ZSV Soňa Jendrejovská

2. místo Šimona Hlisnikovského
Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK