Kritéria 1. kola přijímacího řízení pro všechny uchazeče o studium přijímané ke vzdělávání pro školní rok 2021/2022 budou vyhlášena ředitelkou školy v zákonném termínu do 31. ledna 2022.

Logo MSK