V úterý 6.2. proběhlo pro studenty španělštiny školní kolo konverzační soutěže.

Letos došlo k organizačním změnám, takže oproti loňskému roku v 1. kategorii soutěžili pouze studenti nižšího gymnázia, tj. 1. a 2. ročníku, a pro španělštináře 3.-5. ročníku pak byla vyhrazena kategorie druhá. Náplň ale zůstala stejná – kromě rozhovoru s porotou na soutěžící čekalo poslechové cvičení a následně komentář k vylosovaného tématu a obrázku.

První kategorii plně obsadila 2.C, do soutěže se přihlásilo 10 studentů a na to, že mají tento cizí jazyk teprve druhým rokem, předvedli velice dobré výkony. Na 1. místě se umístila Zuzana Štefková, následovala ji Zuzana Pěluchová a 3. místo obsadila Markéta Skaličková.

V kategorii pro starší studenty využili poslední příležitosti španělštináři 5.C a jako nováček se zde objevila studentka 3.C. Tato kategorie představovala pro studenty tematickou přípravu na úrovni maturitních okruhů a i zde se všichni jazykové výzvy zhostili na výbornou. Do krajského kola pojede školu reprezentovat z 1. místa Anna Janíková, další místa pak patří Natálii Menšíkové a Filipu Strnadlovi.

Všem studentům děkujeme za čas a nadšení, které do přípravy a samotné soutěže vložili, a postupujícím studentkám přejeme v krajském kole hodně štěstí.

Za PK ŠJ Pavla Mazochová

Účastníci soutěže
Účastníci soutěže
Školní kolo konverzační soutěže ve španělštině
Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK