V prosinci 2023 se uskutečnil 4. ročník překladatelské soutěže pro mladé překladatele Raduga-Duha pořádaný Ruským domem v Praze. Tato soutěž se zabývá překladem z ruštiny do češtiny. Soutěže se mohou účastnit žáci a studenti ve věku 10 – 26 let ve čtyřech věkových kategoriích.  Letošním textem pro věkovou kategorii 16 – 20 let byl úryvek z knihy Juliji Kuzněcovy „Kamarádky“. V této věkové kategorii soutěžila Zuzana Jurenková ze 4.B.

„Text byl letos opět velmi zajímavý. Baví mě hledat nová a nová slova a slovní spojení, která vyjádří nejlépe nejen obsah, ale i náladu textu. Je to vždy jedinečný zážitek,“ říká Zuzana Jurenková, která se letos překladatelské soutěže opět účastnila a umístila se na skvělém 6. místě z celkových 48 účastníků z celé České republiky ve věkové kategorii 16 – 20 let.
 

Za PK RJ PaedDr. Alena Vrublová

Diplom
Překladatelská soutěž Raduga-Duha 2023
Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK