V úterý 24. ledna se konalo školní kolo Matematické olympiády pro studenty 3. a 4. ročníků. Úlohy olympiády jsou náročné a vyžadují přípravu v rámci domácího kola. Soutěžící však svojí účastí dali najevo, že mají vůli se s nimi utkat.

Úspěšnými řešiteli, kteří postupují do krajského kola, jsou v kategorii B Magdalena Adamcová ze 4. B a v kategorii C Phillipe Alakša ze 3. C. Oběma postupujícím blahopřejeme a do dalšího kola jim přejeme hodně úspěchů.

Za PK matematiky Mgr. Iva Tobiášová

Školní kolo Matematické olympiády kategorií B, C
Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK