Chemická olympiáda je česká nejvyšší chemická soutěž pořádaná MŠMT, je vyhlašována každoročně a je určena pro žáky základních a středních škol. Letos probíhal již 58. ročník, ve kterém se za naši školu do krajského kola probojovali žáci 5. ročníku Kateřina Uherková a Ondřej Kocián. 

Kateřina a Ondřej řešili celkem 4 hodiny úlohy z anorganické a organické chemie, samozřejmostí byla také praktická část v laboratořích Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. V náročné konkurenci nejlepších chemiků Moravskoslezského kraje naši školu nezahanbili a obsadili krásné 5. a 6. místo, přičemž oba byli tzv. úspěšnými řešiteli.

Gratulujeme!

Za PK chemie Mgr. Radovan Gaura

Dvojitý úspěch v krajském kole Chemické olympiády kat. B
Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK