V pondělí 21. 3. 2022 proběhla soutěž „Matematický KLOKAN“, letos po dvou letech opět klasickou prezenční formou. Soutěže se na naší škole zúčastnilo celkem 111 studentů. Jejím cílem je vyřešit v daném časovém úseku 24 zajímavých úloh různé obtížnosti a získat tak co nejvíce bodů, přičemž maximum je 120 bodů.

A zde jsou výsledky:

Kategorie „KADET“ (1. a 2.ročník):

  1. Ondračka Adam (2.B) – 120 bodů
  2. Jalůvková Tereza (1.B) – 90 bodů
  3. Gřes Michal (2.C) – 82 bodů

Kategorie „JUNIOR“ (3. a 4. ročník):

  1. Jursová Magdaléna (4.C) – 120bodů
  2. Valášek Jakub (4.C) – 94 bodů
  3. Vývodová Jana (4.B) – 91 bodů

 Kategorie „STUDENT“ (5. a 6. ročník):

  1. Maslowski Marek (5.A) – 99 bodů
  2. Kožušník Lukáš (6.C) – 95 bodů
  3. Ondračková Klára (5.C) – 89 bodů

Všem soutěžícím děkujeme za účast a chuť ukázat své matematické dovednosti, vítězům blahopřejeme!!!

Za PK matematiky Radana Kožušníková

Matematický „KLOKAN“
Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK