Po nucené dvouleté přestávce si mohli naši studenti německého jazyka letos opět naživo zasoutěžit v konverzaci nad rámec běžné výuky.

Soutěžilo se ve 2 kategoriích, pro mladší studenty 1. a 2. ročníku je určena kategorie II B, pro ty starší od 3. po 5. ročník platí kategorie III A. Témata pro konverzaci a další dílčí zadání, tedy konverzace na základě vylosovaného obrázku a řešení předložené jazykové situace, byla předem známa a bylo možné se částečně připravit na to, co bude soutěžící očekávat.

V den soutěže samotné, v našem případě 18. února 2022, soutěžící absolvovali nejprve poslechovou část s úkoly a ve druhé části pak před a se členy poroty jednotlivě plnili konverzační úlohy: vyprávění na jedno ze zvolených témat, řízený dialog k vylosovanému obrázku a hraní rolí dle určené jazykové situace.

Musíme konstatovat, že se studenti svých úloh zhostili skvěle a patří jim velký dík za obrovský kus práce, které věnovali čas a síly nad rámec každodenního vyučování a svých ostatních zálib.

Výsledná umístění jsou následující:

Kategorie II B

  1. místo: Anna Václavíková (2. A) – postup do okresního kola
  2. místo: Nathaniel Pfleger (2. A)
  3. místo: Šarlota Povalová (2. B)
  4. místo: Tomáš Hurta (1. A)

Kategorie III A

  1. místo: Kristýna Baierová (5. A) – postup do okresního kola
  2. místo: Jan Tomšej (5. A)
  3. místo: Zuzana Pitrunová (5. A)

Všem soutěžícím děkujeme za příkladnou práci a vložené úsilí, prvním v pořadí pak přejeme mnoho sil a štěstí v okresním kole!

Za PK NJ

Mgr. Eva Linhart

Účastníci školního kola olympiády v německém jazyce
Školní kolo Konverzační soutěže v německém jazyce
Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK