Dne 12. prosince se konal XVIII. republikový sněm ČSU, při kterém se také uskutečnily doplňující volby do předsednictva, konkrétněji na místa 1. a 2. místopředsedy unie a člena předsednictva. Ještě, než se však ponoříme hlouběji do detailů této akce, tak bychom Vám rádi vysvětlili, co to ČSU vlastně je, protože to pravděpodobně většina vědět nebude.

ČSU neboli Česká středoškolská unie je nezávislým spolkem, který hájí a prosazuje práva a zájmy nás, středoškoláků, na celostátní úrovni. Takže vlastně řeší věci, o kterých si my myslíme, že je nemáme šanci nijak ovlivnit.

Program celé akce byl velmi bohatý, jeho součástí byly mnohé přednášky, například s panem učitelem Janem Coufalem na téma: ‘Jak udělat matematiku zábavnou?’ nebo třeba debata o známkování na školách. Tento rok byl sněm pořádán online na ZOOMu a mohli se ho zúčastnit všichni členové a delegáti z České republiky.

Sněmu se také zúčastnil náš delegát, Václav Farník ze 4.C, který v našem Senátu zastává funkci předsedy rady Senátu a jako zástupce žáků školy se tak zapojil do již výše zmíněných voleb, ne však jako kandidát, ale pouze jako delegát s právem volit. Na místo 1. místopředsedkyně byla zvolena Emilie Šulcová a na místo 2. místopředsedy byl zvolen Martin Plášek a na konec místo člena rady získal Adam Paluka. Podle Vaška jsou tito tři mladí lidé sympatičtí svými názory a budou pro ČSU a studenty velkým přínosem.

Pokud Vás ČSU zaujala, tak můžete navštívit jejich webové stránky (https://stredoskolskaunie.cz/)  a Instagram, kde dávají informace o projektech a akcích, které se stále – i v této covidové době – snaží pořádat.

Výbor pro komunikaci

XVIII. republikový sněm České středoškolské unie
Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK