Miloš Král

S velkou lítostí oznamujeme všem našim příznivcům, že dne 13. září 2021 zemřel bývalý dlouholetý pedagog Gymnázia Petra Bezruče, pan Miloš Král.

Byl člověkem se silným vztahem ke svému oboru, zvláště zoologii. Jeho zájem však daleko přesahoval meze dané aprobací. Zajímal se o společensko-kulturní dění, měl velmi silný vztah k výtvarnému umění a až do doby těsně před příchodem pandemie jsme jej pravidelně potkávali např. jako návštěvníka výstav v městském muzeu.

Vymykal se však především svou přirozenou noblesou. Není běžné potkávat dnes člověka tak samozřejmě slušně konajícího, morálně pevně ukotveného, jednajícího s takovou empatií. Není běžné potkávat takového gentlemana. 

S úctou pedagogové školy

Smuteční oznámení
Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK