Mimořádného úspěchu se dostalo studentce Elišce Hnátkové ze 3.C. Letos jako jediná v České republice získala Davis International stipendium přes Bakala Foundation v délce 7 let na prestižní střední soukromé škole Emma Willard School v New York, USA a následně na vysoké škole. Eliška absolvovala náročné čtyřměsíční výběrové řízení v průběhu minulého školního roku, které se konalo v on-line prostředí. Musela prokázat výbornou znalost jazyka anglického na úrovní B2 a výše, schopnost kritického myšlení a sociální vyspělosti při vypracování obtížných zadání formou velkého počtu esejí, pohovorů s rodilými mluvčími včetně interakcí mezi dalšími žadateli o stipendium. Věřím, že úspěch Elišky Hnátkové bude velkou inspirací a motivací pro studenty našeho gymnázia.

Elišce přejeme hodně úspěchů na akademickém poli v USA a dobrou reprezentaci České republiky v zahraničí.

Info: Davis International Scholars Program

                                                                                                                           Za PK angličtiny Andrea Čmielová

Eliška Hnátková
Eliška Hnátková získala stipendium v USA
Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK