I v těchto náročných současných podmínkách se studenti naší školy zúčastnili Ekonomické olympiády, která se letos bohužel musela konat v online podobě.

Tato soutěž pomáhá studentům orientovat se v aktuálním světě financí, přispívá ke zlepšení finanční gramotnosti.

Ze školního kola do krajského postoupilo pět našich studentů. To se uskutečnilo 16. března za účasti 92 soutěžících.

Naši studenti sice do celostátního kola nepostoupili, ale dobře reprezentovali naši školu a za to jim děkuji. Nejlepšího umístění dosáhl Viliam Horečka ze 4. A, který skončil 17.

Za předmětovou komisi ZSV Miroslav Kamp

Mezinárodní soutěž pro středoškoláky v ekonomii a financích
Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK