Matematická olympiáda patří bezesporu mezi nejvýznamnější soutěže, kterých se studenti mohou zúčastnit. Jedná se o tradiční soutěž s mnohaletou historií, letošní ročník je jubilejní, sedmdesátý.

Soutěž je koncipována tak, že si studenti nejprve musí svým úsilím vybojovat vstupenku do okresního kola, a to tak, že se stanou úspěšnými řešiteli kola školního. Z nabídky šesti úloh musí čtyři vyřešit úspěšně.

Letos se na naší škole stali úspěšnými řešiteli školního kola čtyři studenti druhých ročníků. Dne 27. ledna se pokusili své matematické dovednosti dále využít při řešení úloh okresního kola, které proběhlo distanční formou. Soutěžící to neměli vůbec snadné, kromě náročných úloh si museli sami poradit také po stránce technické. Výsledek však stál za to:

Okresní kolo ovládl a 1. místo obsadil Jakub Pavlica (2. A), získal 24 bodů (plný počet).

Další soutěžící se umístili takto:

6. místo Matěj Kornel (2. C), 22 bodů,
8. místo Kateřina Mohačová (2. B), 21 bodů
14. místo Magdalena Adamcová (2. B), 19 bodů

Všichni soutěžící se stali úspěšnými řešiteli okresního kola a postupují do kola krajského, které je naplánováno na 16. 3. 2021.

Našim soutěžícím blahopřejeme ke krásnému úspěchu a přejeme mnoho zdaru v kole krajském!

Za PK matematiky Jan Ledvoň

Vítězství v okresním kole Matematické olympiády
Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK