Mimořádný literární úspěch sklidila se svou knihou „Brána světů“ studentka 2. ročníku Tereza Bukovjanová v mezinárodní literární soutěži „Tvoříme vlastní vydavatelství“, kterou pořádaly spřátelené knihovny – ve Frýdku-Místku, v Žilině a Bielsko-Biale.

V národním kole získala za svůj literární počin 1. místo a ocenění za výtvarné zpracování, v kole mezinárodním se Terka umístila na krásném 3. místě.

Terce gratulujeme a přejeme další úspěchy na literárním poli.

Markéta Myšková

Úspěch Terezy Bukovjanové v literární soutěži
Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK