Covid aktuálně

Na základě usnesení vlády se od středy 25. listopadu 2020 budou prezenčně vzdělávat žáci maturujícího 6. ročníku. Ostatní žáci školy se dále vzdělávají distančně. Od pondělí 30. listopadu 2020 je povolena prezenční forma výuky pro nižší stupeň gymnázia v režimu rotační výuky. Tzn. v týdnu od 30. listopadu se bude učit 1. ročník prezenčně (třída 1.A, 1.B a 1.C) a 2. ročník distančně (třída 2.A, 2.B a 2.C). V následujícím týdnu od 7. 12. se forma výuky obrátí: 1. ročník distančně, 2. ročník prezenčně. Tento způsob výuky bude platit do odvolání. Od středy 25. listopadu 2020 bude v provozu školní jídelna. Na dotovanou stravu mají nárok všichni žáci školy. Žáci vzdělávající se distančně si obědy vyzvednou do jídlonosičů ve vymezeném čase od 12:30 do 13:30 hodin. Žáci vzdělávající se prezenčně budou obědvat v jídelně v době od 13:30 do 14:45 hodin. Rozvrh tříd je přizpůsoben době výdeje obědů.   Žáci 3., 4. a 5. ročníku se nadále vzdělávají distančně.

Pokyny pro strávníky

Změny v rozvrzích v souvislosti s návratem žáků 6. roč. do školy

Změny v rozvrzích (platné od pondělí 23. 11.) v souvislosti s návratem žáků 6. roč. do školy. Týká se pouze tříd 1. C, 5.A, 5.B, 5.C, 6.A, 6.B, 6.C. Ostatní třídy se vyučují dle dosud platných rozvrhů

Stáhnout rozvrhy

Rozvrhy hodin doplněné o semináře

Rozvrhy hodin s vyznačenou synchronní (bílá pole) a asynchronní (oranžová pole) výukou (aktualizovaná verze s účinností od 9. 11. 2020)

Stáhnout rozvrhy

Aktuality

125. výročí školy

125. výročí školy

Jaro 2021 přivítáme oslavami 125. výročí vzniku Gymnázia Petra Bezruče. Dveře školy se otevřou pro veřejnost 3. února, v březnu pak proběhne divadelní představení v Národním domě. V dubnu představí naši současnou školu žáci a učitelé v rámci třídních schůzek,

Čtěte více