V roce 2020 byla poprvé v Praze vyhlášena soutěž pro začínající překladatele z ruského jazyka. Prvního ročníku se zúčastnil student GPB, dnes již absolvent, Kryštof Mec. Ve své kategorii (16–19 let) získal krásné první místo.

Ruský dům v Praze v listopadu 2022 vyhlásil třetí ročník této soutěže. Studenti překládali texty podle stupně obtížnosti a podle věkových kategorií (11–15 let, 16–19 let, 20–25 let).

Překladatelské soutěže se i letos zúčastnili studenti ruského jazyka ze 3.B. A všichni se v kategorii 16–19 let umístili do desátého místa. O koho se jedná? Zuzana Jurenková, Margarita Slánská a Richard Lipina.

Děkujeme za vzornou reprezentaci a gratulujeme.

 

Za PK RJ

PaedDr. Alena Vrublová

РАДУГА – DUHA
Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK