O předloňských Vánocích nabízel knižní trh objemem i obsahem úctyhodnou knihu: Dějiny české literatury v Protektorátu Čechy a Morava. Vydala ji Akademie věd ČR a mezi jejími autory jsou i Lucie Antošíková a Marie Brunová. Tyto vědecké pracovnice systematicky a dlouhodobě zkoumají, jaké stopy zanechaly dvě totality minulého století v české literatuře.  V poslední době se obě soustřeďují na paměťovou literaturu, tedy na nefiktivní literaturu, jakou představují třeba sbírky korespondence, deníky či vzpomínkové texty, které zachycují velmi osobní a subjektivně laděné zkušenosti s nacismem a komunismem. Mohou ale podobná díla ještě oslovit současnou dospívající generaci? Mohou tedy vůbec plnit svoji funkci? Je současný mladý člověk schopen takovým textům rozumět, a je tak možné vůbec někomu tu paměť předat? L. Antošíková a M. Brunová se rozhodly, že si vytvoří konkrétní představu přímo v terénu a v polovině května vyrazily (považte!) na naše gymnázium.

        Přizval jsem je tedy do dvou vyučovacích hodin českého jazyka ve třídě 4. A. V první hodině jsme se věnovali textům zachycujícím zkušenosti holocaustu, ve druhé jsme pomocí vzpomínkové prózy snažili pochopit pocity emigranta v Nizozemí 80. let.

Jakou zkušenost při sledování naší práce získaly?

Byly jsme velmi pozitivně překvapeny zájmem studujících o téma – a jejich schopnostmi formulovat myšlenky a pracovat s textem. Je vidět, že jsou v přímém kontaktu s literaturou běžně a stejně tak, že je pro ně rutina o ní diskutovat. Vyučující předvedl opravdu výbornou práci, ať už se týče přípravy na konkrétní hodiny nebo tvůrčí spolupráce se studenty a studentkami, která byla základem obou navštívených hodin. Odvezly jsme si z Frýdku novou energii pro další vlastní bádání a už teď se těšíme na příště.“ (L. Antošíková)

Úkol, na kterém Lucie Antošíková a Marie Brunová pracují, je součástí Výzkumného programu Strategie AV 21: Anatomie evropské společnosti. „Ego-dokumenty a komunikace obsahů kolektivní paměti v současné literatuře“. Vědkyně nás znovu navštíví na podzim, kdy pro studenty připraví vlastní program.

Mgr. Libor Magdoň

Poznámky z práce s knihou
Ústav pro českou literaturu AV ČR spolupracuje s Gymnáziem Petra Bezruče
Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK