Výtvarné dílny Slezan završily náš celoroční projekt s názvem (Ne)tušené, který jsme věnovali historii textilního průmyslu v našem městě.

Autentické příběhy a výpovědi bývalých zaměstnanců Slezanu jsme ve workshopech k projektu zaznamenali na dobových psacích strojích na textilní pruhy látek.  A hráli jsem si s originálními vlákny ze Slezanu ve výtvarných animacích. Pro mnohé studenty i učitele se stala objevnou možnost vyzkoušet si šití na stroji. Ze slezanských látek jsme si vyrobili velké pohodlné polštáře.

Podívejte se na videu, jak se nám to podařilo.

Letošní projekt týkající se Slezanu vezeme do Čech, kde nás bude reprezentovat na souborné výstavě skupiny škol v Odoleně Vodě.

Za PK VV
Radmila Vaňková

„VÝTVARNÉ DÍLNY SLEZAN“ NA VIDEU
Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK