V dubnu proběhlo krajské kolo Olympiády v ruském jazyce, které v kategorii SŠ s přehledem a zaslouženě vyhrála Zuzka Jurenková ze 4. B. Následovalo pozvání do Prahy do národního kola a výzva poměřit síly na republikové úrovni. Zuzka se zodpovědně připravovala a v silné konkurenci obsadila páté místo. Jen krůček ji dělil od „medailové“ pozice. Jako bonus si ze soutěže odvezla přijetí ke studiu na Fakultě mezinárodních vztahů na VŠE Praha. Jak svou účast v národním kole viděla samotná Zuzka? O tom si můžete přečíst níže.

Za PK RJ

PaedDr. Alena Vrublová

„V pátek 31. května 2024 se uskutečnilo ústřední kolo olympiády v cizích jazycích. Soutěžilo se celkově ve třech jazycích – němčině, angličtině a ruštině. Akce probíhala v prostorách Vysoké školy ekonomické v Praze. Celková atmosféra byla velmi příjemná. Měli jsme možnost se seznámit s ostatními studenty ze všech koutů republiky, kteří sdílejí naše zájmy. To jsem velmi ocenila, jelikož bez této soutěže by to nebylo možné. Pořadatelé nás totiž posadili všechny do jedné auly, a tak mohla mezi jednotlivými soutěžícími, ať už ze stejných nebo jiných jazyků, probíhat volná konverzace. I ze strany našich hostitelů a zkoušejících vyzařovala přívětivá nálada, která napomáhala k uvolněnému projevu a zabraňovala stresu.

Co se týče samotného procesu zkoušení, jednalo se o příjemný rozhovor na vybrané téma, který se ale stáčel podle nálady a sestával tedy z několika částí zabíhajících do mnoha odvětví. Co mu bylo ale takovou pomyslnou „červenou nití“ byl jednoznačně zájem porotců o zážitky, pocity a myšlenky soutěžících. Součástí této zkoušky byl také popis obrázku, ale i tento bod byl nadále rozvíjen v dialog spíše o myšlenkách soutěžícího vztahujících se k tomuto obrázku než o vyobrazených předmětech.

Samotné vyhlášení započalo několika slovy od představitelů jednotlivých jazyků na několika univerzitách České republiky a zároveň také rodilých mluvčích, kteří byli členové komisí. Veškerým účastníkům národního kola bylo také přislíbeno přijetí na Fakultu mezinárodních vztahů na VŠE, kteréžto získáme bez přijímacích zkoušek po předložení diplomu. Pak byla vyhlášena první tři místa v jednotlivých kategoriích a jazycích. Nejen výherci se ale mohou chlubit věcnými cenami – všem bylo darováno upomínkové tričko, taška a dalších několik předmětů.

Za sebe mohu tedy říct toto: celkový duch soutěže byl velmi přívětivý a otevřený všem studentům, kteří se soutěže zúčastnili. Mé konečné umístění na pátém místě bylo pouze třešinkou na dortu jinak velmi výjimečného a krásného dne plného nových podnětů, zážitků a přátelství. Jsem ráda, že jsem mohla něco takového zažít.“

Zuzana Jurenková, 4. B

Úspěch v národním kole Olympiády v ruském jazyce
Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK