Minulý pátek 14. 6. proběhl na naší škole zajímavý workshop na téma „Španělská gesta“, který studenty druhého a třetího ročníku zavedl do světa gestikulací a mimiky ve španělské komunikaci.

Workshop vedla paní Mgr. Irena Fialová, Ph.D. z Ostravské univerzity, která naše studenty přesvědčila o tom, jak důležitou roli hrají různé druhy gest při komunikaci ve španělštině, a naučila je, jak jimi obohatit své interakce s rodilými mluvčími.

Workshop byl veden interaktivně, kdy studenti pracovali v malých skupinkách a mohli takto nejen zlepšit své jazykové schopnosti, ale také prohloubit porozumění a respekt k jiné kultuře. Zároveň si ověřili, že španělské přísloví „Hablar sin gestos es como cocinar sin especias.“ neboli „Mluvit bez gest je jako vařit bez koření.“ je v této jihoevropské zemi rozhodně pravdivé.

Za PK ŠJ

Zuzana Edgerton

Zajímavý workshop na téma Španělská gesta
Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK