Poslední květnové středeční odpoledne, 29. května, se neslo ve slavnostním duchu. Žáci šestých ročníků, kteří nastoupili ke studiu v roce 2018, završili po úspěšném složení všech částí maturitních zkoušek své působení na půdě Gymnázia Petra Bezruče. Slavnostnímu předávání maturitních vysvědčení předcházelo vystoupení sboru pod vedením profesorek Michaely Hrtúsové a Pavlíny Tóthové. Po úvodních proslovech pana ředitele Radovana Gaury a třídních učitelů Pavla Kváše, Lucie Janečkové a Miroslava Kampa a za významné podpory rodinných příslušníků si poté úspěšní absolventi převzali svá maturitní vysvědčení, někteří z nich také ocenění za mimořádné aktivity v průběhu studia. Závěr odpoledne pak patřil poděkování a vzpomínkám jednotlivých tříd na šest společně strávených let. Slavnostní okamžiky si můžete připomenout na fotografiích níže.

Všem absolventům děkujeme za vzornou reprezentaci školy v průběhu celého jejich studia a přejeme jim úspěch při dalším studiu a v další životní etapě.

Předávání maturitních vysvědčení třídy 6. A

Předávání maturitních vysvědčení třídy 6. B

Předávání maturitních vysvědčení třídy 6. C

Předávání maturitního vysvědčení
Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK