https://www.gpbfm.cz/2022/11/25/vedecky-ctyrboj-2022/!!! Nejlepším jednotlivcem za biologii byla vyhlášena Tereza Durčáková, 6.B !!!

Po online základním mezinárodním soutěžním kole s vynikajícími výsledky (viz předchozí článek) následoval výběr několika nejlepších týmů společně soutěžících v matematice, fyzice, chemii a biologii. Oba naše byly pozvány k účasti ve dvoudenním finále.

A jak finále dopadlo?

7. místo: Tereza Durčáková, Jan Chorobik, Štěpánka Vidláková, Jakub Vyskočil, 6.B
12. místo: Vojtěch Dvořák, Lukáš Linhart, 5.A, Lukáš Váňa, 5.B, Magdaléna Jursová, 5.C

Očima účastníků:

Štěpánka: „V chemii na soutěžící čekaly náročné úlohy z anorganické, organické a fyzikální chemie. Příklady byly nad rámec středoškolského učiva, ale zajímavě zadané. Následující den jsme strávili dopoledne v laboratoři, což se mi z celé soutěže líbilo nejvíce. První část laboratorní práce tvořila refraktometrie, kterou jsem si do té doby nevyzkoušela, a druhou titrace. Odpoledne jsme řešili úlohy týkající se reakcí ideálního plynu, optických izomerů organických sloučenin a mnoho dalších hezkých příkladů.“

Jan: „Vědecký čtyřboj je soutěž čtyřčlenných týmů v matematice, fyzice, chemii a biologii. Je pořádaná studenty vysokých škol a letos se konala už popáté. První kolo probíhalo on-line, za použití jakýchkoli pomůcek jsme řešili 3 sady 16 příkladů (4 z každého předmětu), k postoupení do další sady jsme potřebovali správně zodpovědět aspoň 2 otázky z každého předmětu, a navíc ještě bonusovou otázku.
Finálové kolo, do nějž postoupilo 16 nejlepších týmů z Česka a Slovenska, se konalo prezenčně na Gymnáziu Ostrava – Zábřeh v průběhu dvou dní.
Ve čtvrtek jsme měli za úkol řešit teoretické úlohy, v matematice jsem dostal 3 obtížné úlohy a 120 minut na jejich řešení, a to bez jakýchkoli pomůcek (ani kalkulačky!). Cílem první úlohy bylo obecně vyjádřit obsah obdélníku vepsaného do tupoúhlého trojúhelníku pouze pomocí definované konstanty k, v druhé úloze jsem měl dokázat platnost zadaného výrazu pro všechna přirozená čísla a ve třetí vypsat všechny funkce, pro které platila určitá rovnice.
Páteční soutěžní den nás hned ráno čekaly praktické úlohy, matematik ale v laboratoři nemá moc co zkoumat, takže jsme opět počítali. Tentokrát šlo o úlohy z učiva o polynomech, a to jak obecné, tak s konkrétními čísly. Měli jsme tak například dělit polynomy, odvodit známý vzorec pro výpočet kořenů kvadratické rovnice z jejích koeficientů, anebo vyřešit bez pomoci kalkulačky (tj. odhadem kořene a postupným snižováním stupně polynomu) nejen kvadratickou, ale i kubickou (s mocninou x na třetí), a dokonce kvadratickou rovnici (x na čtvrtou), přičemž každá z nich měla i komplexní kořeny.
Po obědě následovalo poslední soutěžní kolo, v němž jsme už soutěžili společně. Stejně jako na Fyzikálním náboji a Fyziklání jsme na začátku dostali 8 úloh, za správné vyřešení jakékoli z nich jsme dostali bod a další úlohu k řešení. Tyto úlohy už nebyly tak náročné, což byl po předchozích příjemný oddych, i tak nás však některé hezky potrápily. Například úloha, za jak dlouho bychom z Prahy dorazili do New Yorku, kdybychom cestovali přímou spojnicí (tunelem) a pohybovali se rychlostí volného pádu, nebo otázka, jaký je výsledek posloupnosti 12 – 22 + 32 – 42 + … + 20212 – 20222. Po uplynutí 90 soutěžních minut a pauzy pro sečtení bodů proběhlo už jen slavnostní vyhlášení a náročný soutěžní den byl u konce.“

Děkujeme a blahopřejeme všem 😊

Zkus si 😉: https://vedeckyctyrboj.cz/ke-stazeni/

Za PK fyziky
Mgr. Ing. Zuzana Lišková

Výsledky finále Vědeckého čtyřboje
Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK