Překladatelská soutěž „Den s překladem“ již pět let nabízí možnost středoškolským studentům zjistit, jaká úskalí s sebou přináší profese překladatele. Ani letos naše škola neváhala a zaslala na pořádající filozofickou fakultu Ostravské univerzity šest nejlepších překladů ze čtyř jazyků – angličtiny, němčiny, ruštiny a španělštiny.  Po odevzdání soutěžních překladů nastalo nekonečné dvouměsíční období čekání na verdikt odborné poroty.  Každým dnem jsme si pokládali stejnou otázku: „Už jsou ty výsledky? Stále nic?“ Ale čas utekl jako voda a všichni jsme obdrželi pozvánku na slavnostní vyhlášení, které se konalo dne 14. 3. v aule Ostravské univerzity. Po úvodním slovu pana děkana bylo patrné, že tato soutěž má každým rokem vyšší a vyšší úroveň. Nakonec se na stupních vítězů objevili i naši studenti a naše gymnázium se tímto ohodnocením zařadilo mezi tři nejlepší gymnázia v celé ČR!!!

Výsledky XVIII. ročníku překladatelské soutěže vyhlášené 14. března 2023

Porotci soutěže hodnotili na všech katedrách cizích jazyků FF OU celkem 206 překladů: 41 příspěvků studentů vysokých škol a 165 překladů studentů středních škol.

Studenti ocenění v kategorii středních škol

 

Překlady z německého jazyka

Literární překlad

 1. místo: Dominika Naďová z Gymnázia, obchodní akademie a jazykové školy v Hodoníně
 1. místo: Kristýna Myšková z Biskupského gymnázia v Ostravě a Sebastian Matoušek z Gymnázia Matyáše Lercha v Brně
 1. místo: Kristýna Baierová z Gymnázia Petra Bezruče ve Frýdku–Místku

Neliterární překlad

 1. místo: Zdeněk Ředina z Gymnázia a jazykové školy Zlín
 1. místo: Matyáš Stříž z Gymnázia Krnov

 

Překlady ze španělského jazyka

 1. místo: Zuzana Šmídová z Gymnázia Mladá Boleslav a Lucie Lautnerová z Gymnázia P. Bezruče ve Frýdku–Místku
 1. místo: Magdalena Klubalová z Gymnázia Pierra de Coubertina v Táboře
 1. místo: Michaela Zástavová z Gymnázia, obchodní akademie a jazykové školy v Hodoníně

 

Překlady z ruského jazyka

 1. místo: Radim Váňa z Gymnázia Otrokovice a Daniel Lochman z Gymnázia Bílovec
 1. místo: Kryštof Sasoň z Gymnázia F. Živného v Bohumíně a Adéla Girgleová z Gymnázia Jevíčko
 1. místo: Sebastian Matoušek z Gymnázia Matyáše Lercha v Brně a Zuzana Jurenková z Gymnázia P. Bezruče ve Frýdku–Místku

 

Naši ocenění studenti se k soutěži vyjádřili takto:

Kristýna Baierová, 6. A: Tato soutěž pro mě osobně znamená propojení cizího jazyka a kreativity. Každý překlad je totiž originální, a ať už si to uvědomujeme, nebo ne, v přeloženém textu vždycky zanecháme kus sebe sama. Výsledný překlad se tak stává naší jedinečnou vizitkou.

Zuzana Jurenková, 3. B: Tento rok jsem se poprvé zúčastnila soutěže Den s překladem, a to v ruském jazyce. Přeložila jsem text literární i neliterární. Literární text ruského autora 20. století Alexandra Kuprina mě osobně zaujal více. Pocházel z islámského prostředí, a i přes jisté odlišnosti našich kultur jsem v něm našla zalíbení po stránce jazykové i duchovní. Pokud to bude možné, příští rok se opět soutěže zúčastním, jelikož to je jedinečná a nepředatelná zkušenost.

Lucie Lautnerová, 6. C: Překlad textu ze španělštiny byl zajímavý, ať už šlo o text umělecký (povídka) nebo neumělecký (odborný článek). Na překladatele čekalo plno nástrah v podobě komplikovaných souvětí nebo takzvaných amigos falsos. Neumělecký text se ukázal jako úspěšný a přinesl první místo, což bylo příjemným překvapením vzhledem k velké konkurenci. Soutěž byla završena Dnem s překladem, čekalo nás vyhlášení, zajímavé přednášky z překladatelské praxe i praktické překladatelské dílny.

Všem umístěným i neumístěným náleží velká pochvala, jelikož překládání není zdaleka tak lehká disciplína, jak se na první pohled může zdát.

Den s překladem 2023
Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK