ČJ-AJ slovník, MFCH tabulky, kalkulačka a psací a rýsovací potřeby. Tuto povinnou výbavu potřebovala čtveřice statečných z pátého ročníku našeho gymnázia, která vyrazila poměřit své síly s vrstevníky z jiných škol v rámci 19. ročníku mezinárodní soutěže Moravskoslezský matematický šampionát 2022. Soutěž tradičně pořádá Wichterlovo gymnázium v Ostravě-Porubě.

Naše čtveřice soutěžila v kategorii SŠ3, tedy v kategorii určené pro studenty třetího ročníku všech typů středních škol. V této kategorii je k vyřešení pět úloh, z nichž jedna je v anglickém jazyce. Po této soutěžní části pak účastníky čekala přednáška, které se v letošním roce zhostil doc. Petr Vašík z Ústavu matematiky FSI VUT v Brně. Všem zúčastněným představil poměrně zajímavou oblast vysokoškolské matematiky, a to kvaterniony, včetně jejich využití.

A jak naše želízka v ohni dopadla? Mezi silnou konkurencí 98 vrstevníků z Moravskoslezského, Olomouckého, Jihomoravského kraje a slovenského Žilinského kraje jsme si nevedli vůbec špatně.

Třetí místo, pomyslnou bronzovou medaili, z toho šampionátu získala Magdaléna Jursová z 5.C.

Magdaléna se však soutěže nezúčastnila sama, doprovázelo ji trio gentlemanů, které dopadlo následovně: na sdíleném 29. – 35. místě se umístil Lukáš Linhart z 5.A, na sdíleném 40. – 45. místě mu zdatně sekunduje Martin Habrnál, také z 5.A. Poslední z účastníků, Daniel Čech z 5.B, se umístil na sdíleném 56. – 64. místě.

 

Všem blahopřejeme ke krásným umístěním, děkujeme za vzornou reprezentaci školy a držíme palce v dalších soutěžích 😊

 

A jaké úlohy naši studenti řešili? Podívat se na ně můžete na oficiálních stránkách https://wigym.cz/wp-content/uploads/2022/10/22sbornik.pdf, kde je ke stažení sborník letošního ročníku.

 

Za Předmětovou komisi matematiky

Mgr. Jakub Poruba

Třetí místo v Moravskoslezském matematickém šampionátu!
Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK