V pátek 14.10. se studenti 3.A a 3.B třídy zúčastnili akce pořádané Moravskoslezským krajem a Biskupskými lesy Stromy pro Ondřejník.

Beskydy se už pár let potýkají s kůrovcovou kalamitou. Jedním ze zasažených míst je i masiv Ondřejníku, který se nyní lesníci i za pomoci škol a veřejnosti snaží opět zalesnit.

Studenti sázeli v příkrém, kamenitém svahu semenáčky buků, jedlí a modřínů, každá dvojice 12 kusů – celkem asi 330 sazenic. Při práci jim pomáhali lesníci, kteří vysvětlovali správný postup a způsob sázení. Nakonec si studenti vyslechli přednášku myslivců o lesní zvěři a prohlédli si kožešiny a paroží beskydských šelem a kopytníků.

Cíl akce byl i symbolický – ukázat studentům, že práce v lese je namáhavá a že příroda si zaslouží naši pomoc a ochranu, protože jsem na ní existenčně závislí.

Za EVVO Andrea Pánková

Sázení stromků na Ondřejníku
Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK