V pověstný pátek 13. května, tedy následující den po konání ústředního kola Olympiády v německém jazyce, jsme se spolu s Dominikou Bystřičanovou z 1. A rozjely do Ostravy-Poruby, abychom se jako porotce a soutěžící zúčastnily již 15. ročníku Vyzývací soutěže v recitaci básní psaných v německém jazyce. Tuto soutěž pořádají nadšenci z Wichterlova gymnázia, kam kromě soutěžících ze základních a středních škol našeho regionu zavítali také studenti partnerského gymnázia ze slovenského Námestova.

Dominika soutěžila v kategorii určené studentům nižšího gymnázia, pro niž si sama vybrala na svůj věk poměrně náročnou a jazykově obtížnou báseň J. W. Goetha „Prometheus“. Bylo překvapivé, s jakým nadšením se pustila do nácviku, a velice potěšující, že přednes nakonec s velkou elegancí a noblesou zvládla!

Soutěž samotná byla zasazena do pásma, které představilo osobnost básníka a spisovatele Hermanna Hesseho, a nabídlo pro uvolnění atmosféry a naladění soutěžících taktéž skvěle připravené soutěže. V konečném hodnocení získala Dominika ve své kategorii krásné 3. místo, k čemuž jí srdečně blahopřejeme a přejeme jí rovněž radost z přednesu a nadšení pro poezii do příštích let! Věříme také, že se do tohoto projektu zapojí více našich studentů, kteří v sobě mají poetického ducha, neboť takováto setkání na Wichterlově gymnáziu vždy přinášejí nové zkušenosti a nezapomenutelné zážitky.

Za PK německého jazyka

Mgr. Eva Linhart

Vyzývací soutěž v recitaci německy psaných básní
Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK