V úterý 24. května zavítal na naši školu na základě pozvání studentů pan Miroslav Karas, ředitel ostravského studia ČT. Po stručném uvedení se pan Karas sám stručně představil – v minulosti byl zpravodajem v Polsku a Rusku, rozhodně tedy měl co říct. Když popsal základní body své žurnalistické dráhy, otevřel se prostor pro dotazy z publika, o které rozhodně nebyla nouze.

Vzhledem k aktuální situaci a zaměření pana Karase není divu, že se velká část besedy točila okolo válečné situace na Ukrajině – díky rozhledu, který pan Karas získal několikaletým pobytem v Rusku a jeho vlastním zkušenostem, velmi rozšířil naše vědomosti o této zcela odlišné kultuře, která panuje v největší zemi světa.

Kromě pohledu na aktuální situaci v Rusku a na Ukrajině se pan Karas rozpovídal i o svých zážitcích, kterých nebylo za léta působení v Rusku málo – pobýval zde ostatně i jako válečný zpravodaj, když došlo v roce 2014 k anexi Krymu.

Celkově ponurý vhled do nitra ruského vedení, které se zakládá na autoritářských principech, dovedl okořenit zajímavostmi z ruského běžného života a kultury – schválně kdo ví, k čemu jsou domky na kuří nožce?

Celkově hodina a půl, kterou si na nás pracovně vytížený pan Karas našel, utekla jako voda a těšíme se, koho dalšího pro nás má Senát, který akci zorganizoval, v rukávu!

 

Komunikační výbor Senátu

Beseda s Miroslavem Karasem
Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK