Fyzika

Charakteristika předmětu

Žáci se učí porozumět přírodním zákonitostem a orientovat se v nich, aplikovat matematické dovednosti, v laboratorních cvičeních získávají základní praktické dovednosti, učí se chápat, jak jsou teoretické vědomosti uváděny do praktického života, sledují, jak fyzika souvisí s ostatními přírodovědnými obory a jak jsou výsledky fyziky využívány v technické praxi.

 

Přednášky, akce a exkurze

Příběh kapky - výstava o Jaroslavu Heyrovském
Fyzikálně-matematické soustředění na Gruni
Exkurze v CERNu
Exkurze studentů 5. a 6. ročníku na VŠB - TU Ostrava
Fyzikální exkurze do planetária
Přednáška z optiky „Světlo jako vlna i částice“
Exkurze na Frýdeckou skládku
Exkurze do ostravského planetária
V rámci semináře vyrazili studenti GPB na návštěvu laboratoří VŠB
Exkurze 2. ročníku do Velkého světa techniky
Přednáška z fyziky: Biomechanika lidského těla
Den vody na VŠB Ostrava
Exkurze do Polystyrénky ve Skalici.
Přednáška na téma vznik a vývoj vesmíru
Týden vědy na Jaderce.
Astrostáž aneb společné hvězdné nebe
Přednáška VŠB-TU Ostrava "Nanotechnologie a nanomateriály"
Přednáška o Higgsově bosonu

 

Soutěže ve fyzice


Úspěchy a výsledky v předchozích letech

 

Doporučené a používané učebnice

První ročník

  • Rauner K., Petřík J., Prokšová J., Randa M.: Fyzika 8 pro ZŠ a VG PS (Fraus)

Druhý ročník

  • Rauner K., Havel V., Randa M.: Fyzika 9 pro ZŠ a VG PS (Fraus)

Třetí ročník

  • Bednařík, M.: Fyzika pro gymnázia - Mechanika (Prometheus)

Čtvrtý ročník

  • Bartuška, K.: Fyzika pro gymnázia - Molekulová fyzika a termika (Prometheus)
  • Lepil, O.: Fyzika pro gymnázia - Mechanické kmitání a vlnění (Prometheus)

Pátý ročník

  • Lepil, O.: Fyzika pro gymnázia - Elektřina a magnetismus (Prometheus)

Šestý ročník

  • Lepil, O.: Fyzika pro gymnázia - Optika (Prometheus)
  • Štoll, I.: Fyzika pro gymnázia - Fyzika mikrosvěta (Prometheus)
  • Bartuška, K.: Speciální teorie relativity (Prometheus)

Další doporučená literatura

  • Lepil, O.: Sbírka úloh z fyziky pro střední školy (Prometheus)
 

Maturita

Maturitní okruhy z fyziky 2019/2020

 

Vyučující

Mgr. Michal Aujeský
Mgr. Tomáš Glomb
Mgr. Václav Jeništa
Mgr. Jan Ledvoň
Mgr. Ing. Zuzana Lišková
Mgr. Michal Saforek
Mgr. Petr Vojkovský