„V jednom zábavním parku postavili věž, jejíž celková výška je 103 m. V kabině, která je ve věži umístěna, si můžete vyzkoušet pocit volného pádu. Kabina, jejíž hmotnost je v plně zatíženém stavu 25 tun, je nejprve zvednuta do výšky 71 m. Zvedání kabiny probíhá ve třech fázích …“ (Úloha z FO B, celé zadání v odkazu dole. Zkus si 😊)

V úterý 26. dubna 2022 se konalo, v prostorách SVCOO v Ostravě krajské kolo 63. ročníku Fyzikální olympiády kategorie B, C a D. Tedy třetího, čtvrtého a pátého ročníku VG. Naši školu reprezentovala níže uvedena osmička studentů.

Ve středu 21. dubna se v Ostravě konalo krajské kolo kat. E, kde jsme také měli účastníka. Musel se probojovat přes okresní kolo, ve kterém naši benjamínci sbírali zkušenosti ze soutěží v cizím prostředí po dlouhé době kovidové. Zúčastnili se Jan Dujka, 1.A, Adam Kaňák, 1.C, Matěj Kubala, 2.C, Oliver Hill, 2.C.

Kat. E:            Matěj Kubala, 2.C

Kat. D:            Magdaléna Adamcová, 3.B (úspěšný řešitel)

                       Jakub Molenda, 3.B (úspěšný řešitel)

                       Matěj Podraský, 3.A (úspěšný řešitel)

                       Alena Volná, 3.B (úspěšný řešitel)

                       Adriana Bezecná, 3.A (úspěšný řešitel)

Kat. C:            Lukáš Linhart, 4.A (1. místo)

Kat. B:            Jakub Vyskočil, 5.B (4. místo)

                        Marek Maslowski, 5.A (5. místo)

Studenti měli za úkol vyřešit čtyři obtížné fyzikální úlohy v časovém limitu čtyř hodin. Osm našich reprezentantů se stalo úspěšnými řešiteli, s tím, že Lukáš obsadil úžasné první místo a Jakub a Marek vynikající 4. a 5. místo!

Všem našim účastníkům blahopřejeme k dosaženým výsledkům, děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme mnoho úspěchů nejen ve fyzice.

Více info třeba zde: http://fyzikalniolympiada.cz/

Za PK fyziky

Mgr. Michal Aujeský a Mgr. Ing. Zuzana Lišková

Účastníci krajského kola
Fyzikální olympiáda – 1. místo v kraji pro Lukáše Linharta!
Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK