Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. dubna 2021 se uchazeči o vzdělávání umožní přítomnost u přijímací zkoušky pouze pokud
– nemá příznaky onemocnění COVID-19

a zároveň
– doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek antigenního testu provedeného v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky. Uchazeč je oprávněn pro účely účasti na přijímacím řízení podrobit se testování ve škole, ve které je žákem, a tato škola je povinna provést na jeho žádost preventivní test ve škole a vydat o výsledku testu doklad.

Doklad vydaný základní školou uchazeče lze nahradit:
a) dokladem o tom, že uchazeč prodělal COVID-19 a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dní,
b) dokladem o negativním výsledku PCR testu provedeného v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky,
c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování, pokud od dokončení očkování uplynulo nejméně 14 dnů.

Pokud uchazeč požadovaný doklad nepředloží, účast na přijímací zkoušce mu nebude umožněna.

 

Termíny pro jednotnou přijímací zkoušku

středa 5. května 2021 (naše škola uvedená v přihlášce jako první)

čtvrtek 6. května 2021 (naše škola uvedená v přihlášce jako druhá)

Náhradní termín 2. a 3. června 2021

Podrobné informace o termínu konání JPZ a organizační pokyny obdržíte v pozvánce odeslané dne 15. 4. 2021 doporučeným dopisem. E-mailem obdržíte pozvánku vygenerovanou Cermatem.

Průvodce přípravou na konání jednotné přijímací zkoušky

https://www.cermat.cz/files/files/Aktuality/2021/Pruvodce_konani_JPZ_2021.pdf