V letošním školním roce se konal 22. ročník celostátní soutěže Komenský a my. Soutěž je rozdělena do 3 kategorií:  

A – výtvarná část soutěže – 1. stupeň ZŠ 

B – literární a historická část soutěže – 2. stupeň ZŠ 

C – literární práce (úvaha/esej) – SŠ 

 

Nela Fridrichová, studentka 1. ročníku, soutěžila v kategorii B. Se svou povídkou na téma Už jste se někdy vydali na cestu, na které jste zabloudili? postoupila do finále. Její práce se tak hrdě zařadila mezi 20 nejlepších v celostátní konkurenci. 

Srdečně gratulujeme! 

 

Za PK ČJ Michaela Hrtúsová  

 

Ohlédnutí  

Ve dnech 20.–22. března 2024 jsem se účastnila celostátního kola soutěže Komenský a my. 

Tato soutěž se již tradičně koná v Brandýse nad Orlicí, kde Komenský část svého života pobýval. Nejenže se zde podruhé oženil, ale také z těchto končin vzešlo jeho nejslavnější dílo Labyrint světa a ráj srdce. 

Program byl sice velmi nabitý, ale zároveň zábavný a naučný, jak by si jistě i Komenský přál. Ve čtvrtek hned z rána jsme se všichni přesunuli do brandýské radnice, kde se nám dostalo přívětivého přivítání od pana starosty. Navštívili jsme pomník Jana Amose Komenského, přírodní labyrint a přesunuli se  
do Kunvaldu, kde jsme si prohlédli Domek Na Sboru a Bratrskou lípu. Po návratu zpět do Brandýsa jsme absolvovali nachystaný znalostní test, který se týkal života a díla Jana Amose Komenského. Odpolední čas nám zpříjemnili žáci zdejší školy, kteří připravili pěvecké vystoupení. Následně proběhla vernisáž nejlepších výtvarných děl a třešničkou na dortu byl koncert studentů konzervatoře v Pardubicích.  

V pátek dopoledne proběhlo slavnostní vyhlášení a prezentace nejlepších literárních prací. Po obědě jsme si s paní profesorkou pochutnaly ve zdejší cukrárně a odjely domů. 

Na závěr bych ráda poděkovala paní profesorce Hrtúsové, která mě k soutěži přivedla a která mě  
na naší výpravě provázela. 

 

Nela Fridrichová, 1. C 

Za Komenským do Brandýsa 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK