Jako již každoročně se koncem ledna letošního roku pořádalo v rámci předmětové komise školní kolo Olympiády v němčině. Vybraní studenti soutěžili ve dvou kategoriích, a to VG II pro žáky nižšího gymnázia a v kategorii SŠ pro žáky 3.-5. ročníku šestiletého gymnázia (nebo odpovídajících ročníků ostatních gymnázií). Soutěžními úkoly byly poslechový test, popis obrázku, řešení jazykové situace a pohovor s porotou na jedno z předem připravených konverzačních témat. Výsledky školního kola jsou následující:

VG II

  1. místo: Šimon Václavík (2. A)
  2. místo: Šimon Václavík (2. A)
  3. místo: Marek Tomšej (2. B)


  1. místo: Anna Václavíková (4. A)
  2. místo: Matouš Konopáč (5. B)
  3. místo: Tomáš Hurta (3. A)

 

Hned na počátku února se následně konalo kolo okresní ve Volnočasovém středisku Klíč ve Frýdku-Místku, kam se sjeli vítězové školních kol a kde předsedala taktéž okresní odborná porota. Naše vítězky ze školního kola si se soutěžními úkoly poradily se ctí a získaly následující ocenění:

VG II 1. místo: Marie Tkáčová (2. A)

SŠ      2. místo: Anna Václavíková (4. A)

 

Dle daných pravidel, kdy do vyššího kola soutěží v cizích jazycích postupují pouze vítězové předchozího kola, tedy do krajského kola, konaného 26. 3. 2024 ve Středisku volného času v Ostravě, postoupila Maruška Tkáčová za kategorii VG II. Musela projít náročným poslechovým testem a posléze pohovorem s porotou na vylosované téma a řešením jazykové situace. V konečném hodnocení odborné poroty uspěla výborně a získala krásné 3. místo.

 

Všem studentům srdečně blahopřejeme, děkujeme jim za svědomitou přípravu a příkladnou reprezentaci školy a přejeme mnoho radosti a nadšení při setkávání s němčinou! 😊

 

Za PK NJ

Mgr. Eva Linhart

Krajské, okresní a školní kolo Olympiády v němčině
Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK