V úterý 12. prosince se konalo školní kolo Matematické olympiády pro 5. a 6. ročníky. Úspěšnými řešiteli se stali tři studenti: Jakub Pavlica z 5. A, Magdaléna Jursová z 6. C a Magdalena Adamcová z 5. B. Všichni uvedení studenti postupují do krajského kola, a tak bude mít letos naše gymnázium v tomto kole poměrně početné zastoupení.

Úlohy pro nejvyšší ročníky jsou opravdu náročné, a proto školnímu kolu vždy předchází kolo domácí, ke kterému pořadatelé nabízejí přípravné semináře. To vše postupující studenti absolvovali a jejich svědomitý přístup se jim opravdu vyplatil.

Všem třem úspěšným matematikům blahopřejeme a doufáme, že uspějí i v krajském kole.

Za PK matematiky Mgr. Iva Tobiášová

Postupující do krajského kola Matematické olympiády
Školní kolo Matematické olympiády
Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK