Statutární město Frýdek-Místek, odbor životního prostředí a zemědělství, pořádalo 13.září  na náměstí Svobody v Místku environmentální osvětovou akci s názvem Den čistého ovzduší. Akce se konala na podporu zvýšení povědomí veřejnosti, dětí a mládeže, o významu čistého ovzduší pro zdraví, produktivitu, ekonomiku a životní prostředí. Dopoledního programu pro školy – show Smokeman zasahuje, se účastnila třída 3. A.

Den pro ovzduší

Edukativní show připravila Vysoká škola Báňská – Technická univerzita Ostrava. Tento výukový program nabízí řadu zajímavostí – např. popisuje jednotlivé formy energie, jejich vzájemnou přeměnu a ukládání do látek. Část výkladu byla věnována i globálnímu oteplování a principu fotosyntézy. Studenti se během výkladu lektora nenudili, protože viděli řadu praktických experimentů např. s oxidem uhličitým. Sami si mohli vyzkoušet rozdělávání ohně méně tradičním způsobem – pomocí křesadla.

Celý program probíhal pod žhavým letním sluncem, takže organizátoři akce často chladili studenty vodou a rozdávali jim energii na doplnění v podobě sladkostí.

Za EVVO Andrea Pánková

Den pro ovzduší
Den čistého ovzduší
Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK