Ve dnech 23. – 24. března 2023 proběhlo v pěkném a poklidném prostředí střediska ekologické výchovy a skautské základny Kaprálův mlýn v lokalitě Říčky u Ochozu v Moravském krasu finále soutěže Bohatství země. Soutěž Bohatství země je organizována Přírodovědeckou a Ekonomicko-správní fakultou Masarykovy univerzity v Brně. Jedná se velmi náročnou, multioborovou a týmovou soutěž pro střední školy zaměřenou na vytvoření studie proveditelnosti a rentability těžby určité nerostné suroviny. Součástí soutěže je týmové prezentování výsledků před odbornou porotou a její obhájení.

V letošním zadání se jednalo o ložisko zemního plynu v katastrálním území obce Mutěnice na jižní Moravě. Soutěžící studenti se museli danou problematikou zabývat ze všech stran – geologie ložiska, museli spočítat objem plynu v ložisku, zabývat se technickou stránkou těžby, jednáním s místní samosprávou, právními předpisy, rentabilitou celého projektu a také vlivem na životní prostředí (EIA).       

Z naší školy postoupily do finále dva týmy ze třídy 4. C. Tým „Generace Z“ byl složen z dívek – Kláry Řehákové, Terezy Harvanové, Kláry Sýkorové a v nepřítomnosti Libuše Richterové. Tým „Koks“ byl tvořen chlapci – Šimonem Vaňkem, Janem Waldemarem Kožušníkem, Metodem Škarabelou a Matoušem Kubienou. Vytvořením týmů a koordinací jejich práce se na škole zabýval kolega Mgr. Pavel Kváš. 

První soutěžní den oba naše týmy absolvovaly dvacetiminutovou prezentaci a čelily otázkám odborné poroty. Poté obdržely úkol do příštího dne, který představoval neočekávanou situaci v jejich projektu spojenou s prací novinářů a rozbouřeného veřejného mínění a místního obyvatelstva.

Na počátku soutěže se úvodního workshopu účastnilo 100 studentů. Do finále nastoupila z tohoto počtu již jen třetina – celkem 9 týmů z Brna, Jihlavy, Hradce Králové, Prostějova, Ostravy a Frýdku-Místku. Krátce před jedenáctou hodinou vyhlásila porota výsledky. Oba naše týmy bojovaly statečně a umístily se v pořadí na 4. – 9. místě. I když na stupně vítězů nedosáhly, byla celá soutěž i finále pro naše studenty velikým přínosem a přímým setkáním univerzitním prostředím MU. Oběma týmům patří proto veliké poděkování za účast a reprezentaci naší školy na MU v Brně.

za PK zeměpisu

Mgr. Martin Žamboch  

Finále soutěže Bohatství země
Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK