Studenti čtvrtých ročníků se v rámci výuky zúčastnili přednášky na téma umělé inteligence a jejího použití. Přednášku pro naši školu připravil náš absolvent Mgr. Jiří Svoboda z firmy Binargon. Obsahem přednášky bylo představení různých druhů umělé inteligence, informace o jejím vývoji, možnostech a nových výzvách při zapojení umělé inteligence do našeho života.

Součástí přednášky byla diskuse o problematice etiky a bezpečnosti při využívání umělé inteligence. Studenti mohli shlédnout konkrétní příklady použití aplikací umělé inteligence.

OnLine beseda v průběhu přednášky se ukázala jako velmi užitečná pro studenty, kteří mohli lépe porozumět tomuto rychle se rozvíjejícímu oboru a získat přehled o jeho výhodách i rizicích.

I tento článek byl z demonstračních důvodů vytvořen za použití umělé inteligence GPTChat.

Přednáška o umělé inteligenci
Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK