Studenti třetích ročníků naší školy se zapojili do projektu PrůšaPrinters. Principem tohoto projektu je zapojit studenty při výuce informatiky do vytváření 3D modelů a následných 3D tisků s využitím tiskárny Průša i3 MK3S+, kterou firma PrůšaRESEARCH poskytla zdarma naší škole.

3D tiskárna

V rámci výuky IVT se studenti naučili vytvářet 3D modely v prostředí Autodesk Tinkercad. Získané dovednosti pak využili při vytváření 3D modelů sakrálních staveb ze svého okolí – kostelů, kaplí a kapliček. Zvolenou stavbu si nejprve museli podrobně zdokumentovat a získat její základní rozměry. Na jejich základě pak vytvořili 3D model zvolené stavby, který si následně vytiskli na 3D tiskárně.

3D modely kostelů a kaplí z Frýdku-Místku a jeho okolí jsou nyní přístupné na webovém portálu www.PrusaPrinters.org a jsou naším příspěvkem do projektu české společnosti PrůšaRESEARCH.

V podobě 3D tisků si pak můžete všechny modely prohlédnout vystavené ve vestibulu naší školy.

Za předmětovou komisi IVT 

Václav Jeništa

Návrhy a 3D tisky modelů v projektu PrusaPrinters
Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK