Martin Chrostek vyhrál podzimní republikové kolo Fermiho úloh!

Fermiho úlohy jsou pojmenované po italském fyzikovi, nobelistovi Enrico Fermim, který byl známý pro svou neobvyklou schopnost jednoduchým a rychlým způsobem řádově odhadnout fyzikální veličiny.

1. místo pro Martina Chrostka, 4.B (Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek Místek) v kategorii Jednotlivců

 

  1. ročník tradičně pořádá Katedra experimentální fyziky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci: „V naší soutěži se neomezujeme jen na fyzikální tématiku, ale hledáme souvislosti s jinými předměty. Předkládáte řešení zadaných úloh, kritériem úspěšnosti je přesnost odhadu výsledné hodnoty, počet dílčích kroků (doplňujících otázek), originalita, využití mezipředmětových vztahů. Odděleně jsou hodnoceni jednotlivci a soutěžící kolektivy v kategoriích pro základní školy a střední školy.“

A zadání? Zde je, zkuste si také 😊:

O kolik by se zvýšila hladina moří, kdyby všichni obyvatelé Země skočili do moře?

Kolik zlata obsahují mobilní telefony, které vlastní lidé v Evropě? Vyplatí se je recyklovat?

Kolik nektaru potřebuje včelka, aby mohla létat po dobu jedné hodiny?

Kolik korunových mincí by bylo potřeba na pokrytí celé České republiky?

Jak velká plocha z rozlohy České republiky je vyhrazena pro parkování osobních automobilů?

 

Martine, blahopřejeme a držíme palce v jarním kole! Loňský ročník jsi vyhrál, tak to letos zopakuješ? 👍

Za PK fyziky

Mgr. Ing. Zuzana Lišková

Martin Chrostek vyhrál podzimní republikové kolo Fermiho úloh!
Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK