Přes počáteční nejistotu se i v letošním školním roce koná tradiční Dějepisná olympiáda. Tvůrci zadání jubilejního 50. ročníku se inspirovali skutečností, že v listopadu tohoto roku uplynulo 350 let od úmrtí české osobnosti evropského významu Jana Amose Komenského, a dali letošní soutěži název „Labyrintem barokního světa (1556 – 1781)“.

Školní kolo proběhlo 27. listopadu a vzhledem k protiepidemickým opatřením se uskutečnilo online v prostředí MS Teams, které studenti důvěrně znají z distanční výuky. Zapojilo se celkem 19 studentů, z toho 11 v I. kategorii (1. a 2. ročník)
a 8 v kategorii II. (3. – 6. ročník).

Zde jsou výsledky:

     I. kategorie (max. počet bodů 60)

  1. místo Jakub Pavlica (2. A)            57 b.
  2. místo Marek Jedlička (1. A)          53 b.
  3. místo Václav Král (1. A)                 49,5 b.

     II. kategorie (max. počet bodů 57)

  1. místo Martin Habrnál (3. A)              52 b.
  2. místo Barbora Poledníková (5. C)    45 b.
  3. místo Kristýna Saforková (6. C)       43,5 b.

Gratulujeme a postupujícím vítězům přejeme hodně zdaru v okresním kole!

Za PK dějepisu Eva Veselková

Školní kolo Dějepisné olympiády
Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK